دوره های آموزش مهارت های فنی و حرفه ای فارس در شیراز

« با گواهینامه دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس »

با پرداخت ۸۰% هزینه دوره توسط موسسه شهید رضازاده

دوره های فنی و حرفه ای شیراز 80درصد رایگان

اجرای کناف

حسابداری واحدهای صنفی

گره چینی

برق کشی ساختمان