دوره های آموزش مهارت های فنی و حرفه ای فارس در شیراز

«دوره های فنی و حرفه ای شیراز با گواهینامه دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس »

با پرداخت ۸۰% هزینه دوره فنی حرفه ای  توسط موسسه شهید رضازاده

دوره های فنی و حرفه ای شیراز 80درصد رایگان
دورهکناف

اجرای کناف

دوره حسابداری

حسابداری واحدهای صنفی

دوره گره چینی

گره چینی

دوره برق کشی

برق کشی ساختمان

مرحله اول دوره های فنی و حرفه ای شیراز

محل برگزاری دوره های فنی و حرفه ای فارس

دانشکده فنی و مهندسی شهید باهنر شیراز

  • حسابداری واحدهای صنفی
  • گره چینی
  • برق کشی ساختمان
  • اجرای کناف