معرفی و لیست موسسات خیریه شیراز

لیست موسسات خیریه و گروه های مردمی کمک های مومنانه شیراز ۱۴۰۰-۱۴۰۲

موسسات خیریه شیراز
لیست موسسات خیریه شیراز

ثبت موسسات خیریه شیراز یا گروه های مردمی

  برای ثبت موسسه خیریه و گروه های مردمی در اینجا کلیک نماییدبستن فرم

  موسسه خیریه همای رحمت

  • شماره ثبت: -------
  • سال ثبت: ۱۳۹۰
  • مدیر عامل: سید محمدرضا موسوی منش
  • زمینه فعالیت:حمایت از کودکان معلول و خانواده های بد سرپرست
  • آدرس:بلوار ارتش سی و پنج متری مقر نبش کوچه ۴
  • تلفن: ۰۷۱۳۷۳۸۳۹۴۰

  موسسه خیریه شکرانه

  • شماره ثبت: ------
  • سال ثبت: ۱۳۹۰
  • مدیر عامل: خانم اثنی عشری
  • زمینه فعالیت:حمایت از کودکان کار و محروم از تحصیل
  • آدرس:بلوار سیبویه ابتدای بلوار احمدی کوچه ۱/۲ پلاک ۱
  • تلفن: ۰۹۱۷۱۰۳۶۶۵۷

  موسسه خیریه گوهر پاکی حضرت رقیه(س)

  • شماره ثبت: ۳۷۰۰
  • سال ثبت: ۱۳۹۷
  • مدیر عامل: -----------
  • زمینه فعالیت:حمایت از ایتام و خاواده های بدسرپرست و بیماران خاص
  • آدرس:بلوار عدالت،خیابان روی سازی نبش کوچه ۵
  • تلفن: ۰۷۱۳۸۲۴۵۷۲۳

  موسسه خیریه همت پارس زمین

  • شماره ثبت: ۳۷۶۷
  • سال ثبت: ۱۳۹۶
  • مدیر عامل: مجتبی زارعی
  • زمینه فعالیت:اشتغال زایی
  • آدرس:شیراز بلوار سیبویه خیابان جمت کوچه ۱۳
  • تلفن: ۰۷۱۳۷۳۸۲۳۸۴

  موسسه خیریه همت پارس گستر

  • شماره ثبت: ۳۷۶۷
  • سال ثبت: ۱۳۹۶
  • مدیر عامل: ----------
  • زمینه فعالیت:ایتام،بیماران و خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست
  • آدرس:بلوار سیبویه خیابان جنت(شیشه گری)کوچه ۱۳
  • تلفن: ۰۷۱۳۷۳۸۲۳۸۴

  موسسه خیریه مردمی نرجس شیراز

  • شماره ثبت: -------
  • سال ثبت: ۱۳۷۴
  • مدیر عامل: ------------
  • زمینه فعالیت:حمایت از کودکان معلول و بی سرپرست و درمانگاه خیریه
  • آدرس:بلوار امیرکبیر، شهرک والفجر،بلوار یاوران غربی
  • تلفن: ۳۸۴۲۳۶۳۶

  موسسه خیریه سرای سالمندان شیراز

  • شماره ثبت: ۲۹۶
  • سال ثبت: ۱۳۷۵
  • مدیر عامل: ------------
  • زمینه فعالیت:نگهداری و حمایت از سالمندان
  • آدرس:شیراز،شهرک رکن آباد
  • تلفن: ------------

  موسسه خیریه همت پارس گستر

  • شماره ثبت: ۳۷۶۷
  • سال ثبت: ۱۳۹۶
  • مدیر عامل: ----------
  • زمینه فعالیت:ایتام،بیماران و خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست
  • آدرس:بلوار سیبویه خیابان جنت(شیشه گری)کوچه ۱۳
  • تلفن: ۰۷۱۳۷۳۸۲۳۸۴

  موسسه خیریه مردمی نرجس شیراز

  • شماره ثبت: -------
  • سال ثبت: ۱۳۷۴
  • مدیر عامل: ------------
  • زمینه فعالیت:حمایت از کودکان معلول و بی سرپرست و درمانگاه خیریه
  • آدرس:بلوار امیرکبیر، شهرک والفجر،بلوار یاوران غربی
  • تلفن: ۳۸۴۲۳۶۳۶

  موسسه خیریه عطر یاس نبوی

  • شماره ثبت: ۱۹۲۱
  • سال ثبت: ۱۳۹۱
  • مدیر عامل: آقای عباس عسکری
  • زمینه فعالیت:نگهداری از کودکان بی سرپرست
  • آدرس:معالی آباد، کوی خلبانان
  • تلفن: ۳۶۳۵۲۶۳۲

  موسسه خیریه امام علی (ع)

  • شماره ثبت: ۴۲۲
  • سال ثبت: ۱۳۶۸
  • مدیر عامل: سید عبدالله خلیلیان
  • زمینه فعالیت:حمایت از زنان بی سرپرست، زندانی و مطلقه
  • آدرس:میدان شاهزاده قاسم کوچه مسجد فاموری
  • تلفن: ۳۷۳۶۶۱۱۱

  موسسه رایحه ماندگار عطوفت

  • شماره ثبت: ۳۷۳۷
  • سال ثبت: ۱۳۹۷
  • مدیر عامل: آقای سوری نژاد
  • زمینه فعالیت:کمک به معلولین، ایتام و بد سرپرستان
  • آدرس:شهرک گلستان بلوار غدیر جنوبی نبش کوچه ۱۰
  • تلفن: ۳۷۳۰۲۲۴۱

  موسسه جان نثاران ابوالفضل (ع)

  • شماره ثبت: ۴۶۰
  • سال ثبت: ۱۳۷۸
  • مدیر عامل: آقای شیرین
  • زمینه فعالیت:کمک به زنان بی سرپرست
  • آدرس:بلوار زرهی، نبش ۲۰متری شبان
  • تلفن: ۳۸۳۰۳۹۱۳

  گروه مردمی دوشنبه های علوی

  • شماره ثبت: ----
  • سال ثبت: ۱۳۹۰
  • مدیر عامل: محمد هادی دوستی
  • زمینه فعالیت:کمک به کارتن خواب ها و معتادین
  • آدرس:-- -- -- -- --
  • تلفن: ۰۹۱۷۷۱۵۶۱۷۶

  موسسه فرشتگان آشیانه مهر

  • شماره ثبت: ۸۱۲۹
  • سال ثبت: ۱۳۹۲
  • مدیر عامل: ------
  • زمینه فعالیت:کمک به معلولین
  • آدرس:خیابان خلدبرین روبروی پارک، پلاک ۳۸
  • تلفن: ۳۶۴۷۶۸۲۴

  موسسه خیریه چلچراغ آل طه

  • شماره ثبت: ۱۴۸۴
  • سال ثبت: ۱۳۹۳
  • مدیر عامل: آقای مسعودی
  • زمینه فعالیت:کمک به ایتام، زنان بی سرپرست، بد سرپرست، بیماری های حاد و خاص
  • آدرس:بلوار مدرس، روبروی مجتمع مسکونی مدرس
  • تلفن: ۳۷۲۰۴۵۲۶

  موسسه خیریه امیدهای فردا

  • شماره ثبت: ۲۳۴۱
  • سال ثبت: ۱۳۹۲
  • مدیر عامل: خانم زیبایی نژاد
  • زمینه فعالیت:کمک به خانواده معلولین
  • آدرس:تل پروس، بین کوچه ۱۷ و ۱۹
  • تلفن: ۳۷۳۸۸۰۹۱

  گروه کمک های مردمی منتظران مهدی موعود

  • شماره ثبت: -------
  • سال ثبت: ۱۳۹۷
  • مدیر عامل: حمیدرضا دهقانی
  • زمینه فعالیت:کمک به نیازمندان شناسایی شده
  • آدرس:---
  • تلفن: ۰۹۱۷۷۰۷۰۷۶۶