جناب آقای محسن عباس تاش

عضو هیئت امنا و عضو هیئت مدیره و مشاور حقوقی موسسه
متولد :۱۳۴۵ تحصیلات: کارشناس ارشد حقوق جزا
ایشان وکیل پایه یک دادگستری می باشند و در سوابق خویش مدیر حقوقی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس و مدیر حقوقی شرکت صنایع نصب پتروشیمی را دارند.