جناب آقای عباس لشنی زادگان

عضو هیئت امناء ، عضو هیئت مدیره ، معاون اقتصادی و خزانه دار موسسه
متولد: ۱۳۳۶ تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت و دکترای مدیریت استراتژیک
ایشان بازنشسته وزارت نیرو می باشند و در کارنامه خویش عضویت هیئت مدیره و معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس ، معاون مالی و اداری شرکت عمران و توسعه فارس و عضویت هیئت مدیره و معاون مالی و اداری و برنامه ریزی شرکت پارس اقیانوس کیش(پارس ایر) را دارند و عضو انجمن حسابداری ایران می باشند.
همچنین در هیئت مدیره شرکت های کارگزاری عمران و توسعه فارس، سمیع فارس ، پارس توسعه سازان ، گراد و توسعه کشاورزی عمران فارس عضویت داشته اند و بازرس قانونی شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس بوده اند.