موسسه خیریه شهید سید حمید رضا رضازاده در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۱ با عنایت خداوند متعال و در راستای اجرای نیات خیرخواهانه فقید سعید حاج سید محمد رضازاده رحمه الله علیه به شرح مندرج در وصیت نامه ایشان و سایر موضوعاتی که در اهداف موسسه منظور شده است، و بنام فرزند شهید ایشان ، با شماره ثبت ۱۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۹۴۲۸ در اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس به ثبت رسید و شروع به فعالیت نمود.

شهید سید حمیدرضا رضازاده