معرفی شهدای کربلا به ترتیب شهادت

عبدالرحمن انصاری خزرجی

عبدالرحمن انصاری خزرجی

عبدالرحمن بن عبدرب انصاری خزرجی این پیر پاک باز ...
۱۴۰۰-۰۵-۲۰
کنانه بن عتیق تغلبی

کنانه بن عتیق تغلبی

کنانه بن عتیق تغلبی این پیر هفتاد ساله، عزم ...
۱۴۰۰-۰۵-۲۱
جبله بن على شیبانی

جبله بن على شیبانی

جبله بن على (عبدالله) شیبانی جبله شیبانی، هم رزم ...
۱۴۰۰-۰۵-۲۳
عمران بن کعب اشجعی

عمران بن کعب اشجعی

عمران بن کعب اشجعی زمان پیوستن او به کاروان ...
۱۴۰۰-۰۵-۲۳
منیع بن زیاد رقاد

منیع بن زیاد (رقاد)

منیع بن زیاد (رقاد) چهره ی این یار اباعبدالله ...
۱۴۰۰-۰۵-۲۴
عقبه بن صلت جهنی

عقبه بن صلت جُهَنی

عقبه بن صلت جُهَنی  در آبگاه جهینه که با ...
۱۴۰۰-۰۵-۲۶
مجمّع بن زیاد جُهَنی

مجمّع بن زیاد جُهَنی

مجمّع بن زیاد جُهَنی او نیز چون یار همراه ...
۱۴۰۰-۰۵-۲۶
عبّاد بن مهاجر

عبّاد بن مهاجر

عبّاد بن مهاجر عبّاد بن مهاجر بن ابو مهاجرجُهَنی ...
۱۴۰۰-۰۵-۲۷