ارکان موسسه

برای مشاهده پروفایل هر فرد بر روی اسم ایشان کلیک کنید

مدیر عامل:

همکاران:

  1. آقای سید ابراهیم هاشمی – مدیر داخلی
  2. آقای مجتبی عرفان فر – متصدی طرح های اجتماعی
  3. آقای عبدالله شهنی زاده – متصدی دبیرخانه
  4. آقای محمد مهدی نمازی – مسئول حسابداری
  5. آقای مجتبی امامی – مسئول تولید محتوای سایت
  6. آقای نیما یکزمان – طراح و پشتیبان سایت

بازرسان:

  • آقای محمد جواد ناسوتی
  • آقای مهرداد شکرریز