منزل سی و چهارم حران

منزل سی و چهارم حران

منزل سی و چهارم حران برگرفته از کتاب آینه در کربلاست : چهل منزل حرّان از توابع ترکیه ...
۱۴۰۱-۰۶-۲۵
منزل سی و سوم مرزین

منزل سی و سوم مرزین

منزل سی و سوم مرزین برگرفته از کتاب آینه در کربلاست : چهل منزل نخستین کتابی که به ...
۱۴۰۱-۰۶-۲۵
منزل سی و دوم دیر راهب

منزل سی و دوم دیر راهب

منزل سی و دوم دیر راهب برگرفته از کتاب آینه در کربلاست : چهل منزل قافله از جبل ...
۱۴۰۱-۰۶-۲۴
منزل سی و یکم جبل جوشن

منزل سی و یکم جبل جوشن

منزل سی و یکم جبل جوشن برگرفته از کتاب آینه در کربلاست : چهل منزل جوشن کوهی است ...
۱۴۰۱-۰۶-۲۴
توزیع-بسته-های-لواز-تحریر-خیریه-شیراز-1401

توزیع ۳۵۰ بسته لوازم تحریر دانش آموزی

تهیه و توزیع ٣۵٠ بسته لوازم التحریر جهت دانش آموزان نیازمند  در ایام اربعین ١۴۴۴ مقارن با شهریور ...
۱۴۰۱-۰۶-۲۲